tiistai 4. joulukuuta 2012

Hanketyöntekijän viimeinen päivä


Elävä Eteläkarjalainen Museoympäristö -hanke on ollut hyvin mielenkiintoinen ja monitahoinen hanke.  Hanke jatkuu vielä vuoden 2012 loppuun, mutta oma osani hankkeessa päättyi noin 20 minuuttia sitten. Hankkeessa on ollut hirveästi tehtävää ja koettavaa. Tätä ei melkein malta lopettaa.

Joutsenon pitäjäntupaan löydettiin hankkeen aikanayrittäjä.
Avasin tämän blogin hankkeen tiedotuskanavaksi. Tämä havaittiin niin toimivaksi, että blogia tullaan ylläpitämään jatkossakin Etelä-Karjalan museon toimesta ja tänne tullaan jatkossakin päivittämään ajankohtaisia ja puhuttavia museoaiheita.
 
Elävä Eteläkarjalainen Museoympäristö -hanke alkoi Paikallismuseot nykyaikaan -hankkeena kesällä 2011. Silloin kiersin kaikki Etelä-Karjalan paikallismuseot ja täytin ylläpitäjien kanssa "Paikallismuseoiden työkirjat". Noiden pohjalta lähdimme ideoimaan toteutettavia toimenpiteitä EEMU-hankkeessa.

EEMU -hankkeen aikana uusimme Etelä-Karjalan museoportaalin, joka nykyisin löytyy osoitteesta www.etelakarjalanmuseot.fi. Hankkeen aikana löytyi monta uutta museotoimijaa sekä yksi aivan uusi museo.

Saimme tuotettua neljä mainosvideota alueen Etelä-Karjalan paikallismuseoista, joista ensimmäinen on jo näkyvissä YouTubessa ja loput ilmestyvät sinne joulukuun aikana. Ensimmäinen video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8LHozZLg7ZI

Kimpiastiakurssilla Ylämaan koululla.
Toteutimme alueen museoissa kahdeksan erilaista toimintamallia ja kirjasimme Elävä Museo -ohjekirjaseen niitä kaksitoista. Liitteenä on tiedote Luumäellä toteutetusta muisteluiden pohjalta kootusta näyttelystä, joka on avautunut Luumäen Mäntykodissa tänään. Toimintamalleihin voivat kaikki kiinnostuneet käydä tutustumassa osoitteessa http://www.etelakarjalanmuseot.fi/wp-content/uploads/2012/11/elava_museo.pdf.

Uuden vuoden puolella lähtee Etelä-Karjalan museosta jakoon hankkeessa toteutetut Etelä-Karjalan museo-oppaat, joita on koottu matkailijoita silmälläpitäen.

Elävä Eteläkarjalainen Museoympäristö -hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä ottakaa yhteyttä Etelä-Karjalan museon maakunta-amanuenssiin Jukka Luotoon (jukka.luoto@lappeenranta.fi).

Kyläkävelyllä Rautjärven Miettilässä.
Minua kutsuvat uudet haasteet Etelä-Karjalan kulttuurin saralla kevätpuolella Kutkasta Kulttuurikutinaa -hankkeessa Etelä-Karjala-instituutissa eli pysyn kyllä seudulla ja osittain aiheessakin.

Valtavat kiitokset kiinnostuksesta hanketta kohtaan ja iloista joulunodotusaikaa kaikille!

Haikein terveisin,
Anna-Kaisa 

maanantai 3. joulukuuta 2012

Toimintamalleja museoiden yleisötyöhön

EEMU-hankkeessa koottiin Elävä Museo -vihko, jossa esitellyt toimintamallit on kehitetty hankkeen aikana. Toimintamallit on tarkoitettu avuksi ja työkaluiksi museoiden yleisötyöhön. Toimintamalleja suunniteltiin museoiden ylläpitäjätahojen resurssien ja lähtökohtien pohjalta. Hankkeen aikana malleja toteutettiin yhteistyössä kuntien kulttuuri- ja matkailutoimien, yhdistysten ja yksittäisten kotiseutuharrastajien kanssa.

Etelä-Karjalan paikallismuseoita ylläpidetään pääsääntöisesti harrastusvoimin tai kulttuurityöntekijöiden tehtävien ohessa. Valtaosa paikallismuseoista on tiivisti sidoksissa niitä ylläpitävien yhteisöjen muuhun toimintaan. Museoita ylläpitävät yhteisöt järjestävät museotoimintaan liittyviä tapahtumia museon ulkopuolella ja toisaalta museoissa järjestetään tapahtumia, joita ei perinteisessä mielessä ajatella museotoiminnaksi. Siksi paikallismuseotoimintaa voi olla hankalaakin eritellä muusta harrastus- tai kulttuuritoiminnasta.

Keskusteluissa paikallismuseotoimijoiden kanssa nousi esiin yllättävän samankaltaisia tarpeita museoiden ja yleisön kohtaamiseen liittyen. Yhtenä tärkeänä tavoitteena nähtiin uusien asiakasryhmien tavoittaminen ja uusien toimijoiden löytäminen paikallismuseoihin. Tärkeänä pidettiin myös perinne- ja historiatietouden siirtämistä sekä tarinoiden ja muistojen jakamista.

Uusia toimijoita ja vierailijoita pyrittiin tavoittamaan matkailuyhteistyön kehittämisellä ja mainostamalla museoita houkuttelevina toiminta- ja harrastusympäristöinä. Toimintamallit myös kehottavat ajattelemaan museon yleisötyötä laajemmin: Museota voi käyttää kurssien ja koulutusten järjestämiseen. Niiden avulla museoympäristöä voidaan esitellä avoimempana toimintaympäristönä, jonne eri alojen toimijat ovat tervetulleita.

Elävä Museo -vihkossa esiteltyjen toimintamallien tarkoitus on olla apuna paikallismuseoiden yleisötoiminnassa. Mallit esitellään vaihe vaiheelta ja kerrotaan mitä kunkin mallin toteuttamiseen tarvitaan ja millaisia mahdollisia yhteistyökumppaneita kannattaa hankkia. Toimintamalleilla tavoitellaan paikallisväestön aktivoimista, jotta museoiden toiminnassa liittäisi aktiivisia toimijoita jatkossakin. Ne eivät korvaa perinteistä maakuntamuseoiden maakuntatyötä eli kokoelmien hoitoon ja rakennusten kunnostukseen liittyvää apua.

Kokoelmiin, historiaan ja rakennushistoriaan liittyviä neuvoja kannattaa kysyä maakuntamuseosta.
Mallit eivät pääsääntöisesti vaadi uusia fyysisiä järjestelyitä, mutta jonkun täytyy koordinoida niiden toimivuutta, pitää yhteyttä tarvittaviin osapuoliin, sopia aikataulut ja liikkumisen museokohteeseen. Kaikessa toiminnassa täytyy muistaa, että museot ovat herkkiä ympäristöjä, joissa täytyy ottaa suojelunäkökohdat huomioon.

Muistelmia kokoelmatyöstä Eira työssään. Kuva: Etelä-Karjalan museo. Syksyllä 2018 julkaisimme ensimmäisen osan pitkäaikaisten työnte...