Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on huhtikuu, 2012.

Poimintoja Imatran kaupunginmuseon kuva-arkistosta

Joitakin vuosia sitten keksimme täällä Imatran kaupunginmuseossa, että miksi emme antaisi asiakkaiden tehdä töitä puolestamme. Kuva-arkistossamme on paljon valokuvia, joissa ei ole minkäänlaisia kontekstitietoja tai ne ovat vähäiset. Emme varmaan ole ainoa museo maailmassa, joilta tällaista materiaalia löytyy… Joka tapauksessa päätimme järjestää erilaisten tapahtumapäivien yhteydessä pienimuotoisia valokuvanäyttelyitä mielenkiintoisimmista ilman tietoja olevista kuvista ja antaa asiakkaille mahdollisuuden kuvatunnistukseen ja lisätietojen kertomiseen. En väitä, että muutaman kerran järjestämämme kuvatunnistuskilpailun nimellä pyörineet näyttelynpoikaset mitään suurta suosiota saavuttivat, mutta jonkun verran saimme uusia tietoja ynnä muita yhteydenottoja asiakkailta. Osittain näiden kilpailujen pohjalta Jääski-seura ry:n aktivistit ottivat meihin yhteyttä ja ehdottivat järjestettäväksemme diaesityksiä kuva-arkistomme aineistosta. Mikäs siinä, käy se meille, reippaille pojille. En

Etelä-Karjalan maakuntayhdistys

Etelä-Karjalan paikallismuseoiden toimintaa on pyritty tukemaan jo 2000-luvun alusta. Paikallismuseoiden ympärille haluttiin kerätä aktiivinen toimijoiden joukko, josta muodostui maakuntayhdistys. Nyt yli 10 vuotta toimineen yhdistyksen toimintaperiaatteena on maakuntaidentiteetin vahvistaminen perinteestä ja menneestä käsin.  Kuka minä olen? Länsi-Saksassa ilmestyneissä lehdissä oli 1950-luvulla lapsen tai nuoren ihmisen valokuva ja otsikko ”Kuka minä olen?” Kun toisen maailmansodan lopulla neuvostojoukot vyöryivät Itä-Preussiin, niin massiivisessa pakolaisvirrassa moni lapsi joutui eroon omaisistaan. Sodan jälkeen he etsivät yhteyttä sukulaisiinsa ja halusivat selvittää alkuperänsä. Etelä-Karjalan maakuntayhdistyksen perustavoitteena on selvittää alueen historiaa sekä mennyttä maakuntakulttuuria ja vahvistaa paikallisidentiteettiä sanonnalla: ”Mikä on Etelä-Karjala?”. Näillä aineksilla voidaan rakentaa myös tulevaisuutta, joka perustuu menneen tuntemiseen ja arvostamiseen s