Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on huhtikuu, 2023.

Museoiden kestävyystyökaluja kehittämässä

Kuva
Työskentelen Lappeenrannan museoilla alueellisen museotyön amanuenssina ja s uorit i n kuluneen vuoden aikana työni osana   Suomen ympäristöopisto SYKLIssä ympäristökasvattajan e rikoisammattitutkinnon. Tutkinto oli räätälöity museo- ja kulttuurialalle, ja sen tavoitteena oli paitsi lisätä opiskelijan kestävyysosaamista, myös saada opintojen aikana tuotettua   erilaisia kestävyysajattelun työkaluja oman organisaation käyttöön. Millaisia tavoitteita, työkaluja ja keke -osaamista vuoden opinnot Lappeenrannan museoiden toimintaan toivat?   Mitä ympäristö - ja  kestävyys kasvatus museo työssä tarkoittaa ?   Määritelmällisesti ympäristö - tai kestävyys kasvatus on osa elinikäistä , usein informaalia (eli formaalin oppilaitos ympäristön ulkopuolella tapahtuvaa) oppimista , jonka  avulla  pyr itään lisäämään yksilön tai yhteisön tietoja kestävyydestä ja muokkaamaan  arvoja ja toimintatapoja kestävän kehityksen tarpeiden mukaisiksi. Kestävä llä kehity ksellä puolestaan tarkoitet