Tekstit

Kulttuuriympäristö askelmana ympäristökasvatukseen

Kuva
Millainen on sinun arkiympäristösi? Millaisten maisemien läpi kuljet päivittäin? Kuinka ympäristö on muuttunut elinaikanasi? Millaiset tarpeet tai arvot muutokseen vaikuttavat?   Pääsin viime kesänä suunnittelemaan osana ympäristökasvatuksen opintojani ja osana Lappeenrannan museoiden yleisötyön kehittämistä Linnoituksen kulttuuriympäristökävelyitä. Alkusyksystä ensimmäistä kertaa toteutetut k ävelyt toimivat paitsi opintoihin kuuluvana ympäristökasvatustilaisuutena, myös mahdollisuutena koota linnoituksen kulttuuriympäristöön liitty vä kävelykierros run k o, joka palvelee myös myöhempää tapahtumakäyttöä ja esimerkiksi linnoituksen kesäoppaiden perehdyttämistä.    Kulttuuriympäristökävelystä muotoutui noin tunnin mittainen k ierros , jolla tutustutaan linnoituksen arkielämään, maisemiin, rakennuksiin ja yksityiskohtiin eri aikakausina. Tavoitteena oli kannustaa osallistujia havainnoimaan arkiympäristöä eri aistein ja herätellä kiinn i ttämään huomiota ympäristön eri aikaisiin kerr

Sijaitsiko Imatran Koivuniemessä ruokolahtelaisten keskiaikainen kalmisto?

Kuva
Sain keväällä yhteydenoton Imatran Saarlammella sijaitsevaan Koivuniemeen liittyen. Soittaja halusi keventää omaatuntoaan. Vuonna 1992, tehtäessä viemäröintiä Koivuniemessä, eräältä pihamaalta oli löytynyt ihmisen luurankoja. Muut tapahtumaa 1990-luvun alussa todistamassa olleet olivat jo siirtyneet ajasta ikuisuuteen, ja kertoja halusi välittää tiedon löydöstä eteenpäin. Luut olivat tulleet esiin kaivinkoneen kauhaistessa maata, putoilleet koneen kauhasta ja vierineet kuopan reunoilta sen pohjalle. Löydöstä ei aikanaan ei tehty ilmoitusta eteenpäin, vaan luut peitettiin niille sijoilleen takaisin maahan. Työnjohto vakuutteli, että luut olivat jo tiedossa ja paikka tutkittu, epäilemättä peläten, että urakka viivästyisi, mikäli asiasta ilmoitettaisiin Museovirastoon. Tarkastelen tässä blogimerkinnässä Koivuniemen löytöjä osana Ruokolahden seurakunnan syntyä, josta tulee tänä vuonna kuluneeksi 450 vuotta. Aiemmissa yhteyksissä olen käsitellyt suojeluarkeologin työnkuvaa täällä . Tällä