Tekstit

Kokoelmasiirtoja ja arvottamista

Kuva
Lappeenrannan museoissa on tehty kokoelmasiirtoja jo useita vuosia. Osaa k okoelmi sta on säilytetty tiloissa, joissa on sisäilmaongelmia ja viime vuosien aikana museokokoelmiin kuuluvia esineitä ja taideteoksia onkin puhdistettu ja siirretty näistä tiloista väliaikaisi i n kokoelmatiloihin. Väliaikais ia nämä kin tilat ovat siksi, että myöskään n e eivät ole aivan asianmukaisia museokokoelmien säilyttämise lle . Nyt toiveissa on, että lopultakin saataisiin uusi museokokoelmien säilymistä edistävä kokoelmatila ja samalla esineiden ja teosten turha siirtely vihdoinkin päättyisi ja pystyttäisiin työskentelemään jatkossa nykyistä enemmän kokoelmien sisältöjen parissa.     Vaikka siirtoprosessi on itsessään ollut jo tähän mennessä pitkä , raskas ja henkilökuntaa turhauttava urakka, esineiden ja teosten konteksti tietojen tarkistaminen ja kokoelmien sisällön arviointi on tuonut paljon hyviä käytäntöjä ja mielekästä sisältöä kokoelmatyöhön . Kun kokoelmien jokaisen käsitellyn es

Linnoituskierrosta rakentamassa

Kuva
Tänä kesänä minulle tarjoutui mahdollisuus suunnitella ja pitää Lappeenrannan historiallisella linnoitusniemellä opastettuja kierroksia.  Kierroksen pitäminen linnoituksen kaltaisessa kohteessa tarjoaa paljon pohdittavaa. Historiaa riittäisi vaikka kuinka monen kierroksen verran kerrottavaksi, mutta rajoitetussa ajassa on pakko karsia. Täytyy miettiä, mistä olisi hyvä kertoa. Mikä on tärkeää tietoa? Tulisiko sen olla yleisluontoista ja suuria ääriviivoja vai pieniä yksityiskohtia? Ihmisten arkea vai historian tärkeitä henkilöitä ja valtioiden välisiä sotia ja sopimuksia? Pitäisikö keskittyä siihen, mikä vielä on näkyvillä rakennuksissa ja kasveissa, vai jo kadonneeseen historiaan, josta voi kertoa enää sanallisesti? Mitä yleisö haluaa kuulla? Mikä ihmisiä kiinnostaa? Mahdollisuuksia on monia.   Perinteinen tapa kertoa talojen rakennusvuosia ja erilaisten historian kuuluisuuksien - kuninkaiden, sotapäälliköiden ja taiteilijoiden- vierailuista ja vaikutuksesta linnoituksen historiaan e