Tekstit

Muistojen Etelä-Karjalaa rakentamassa

Kuva
Etelä-Karjalan museon perusnäyttelyn uusin osuus tarjoilee muun muassa kaitafilmikeloilta digitoituja muistoja yli viidenkymmenen vuoden takaa, kesämökki- ja kioskimuistoja, silmäyksiä maakunnan teollisuushistoriaan, vanhoja valokuvia ja nostalgisia esineitä. Kesän korvilla valmistuvat paikallisia baari- ja ravintolamuistoja esittelevä osio sekä torikulttuurimme erityisyyksiin kuuluva piirakkakoju. Muistot ja muistaminen tarjoavat siis herkullisen lähestymistavan sotien jälkeisen maakunnan lähihistoriasta kertovaan ”Meijän Etelä-Karjala”-perusnäyttelyosuuteen tutustumiselle. Eräänlainen muistojen tiivistymä näyttelystä löytyy seinäkkeeseen upotetulta kosketusnäytöltä. Sen nimi on ”Muistojen Etelä-Karjala”. Vuorovaikutteisen sovelluksen avulla näyttelyvieras pääsee tutustumaan sotien jälkeen syntyneen maakunnan ominaispiirteisiin ja kuvamuistoihin piirretyn kartan ja vanhojen valokuvien avulla. Se sisältää parisataa kuva-arkistomme valokuvaa, fiktiivisen Etelä-Karjalan kartan sekä tieto

“Ei ennen tämmösiä ollu!” - Vai oliko?

Kuva
Museo kokoelma t ilmentävät aikansa ilmiöitä ja asenteita   Maailma muuttuu ja niin myös museotyö. Vanhoi lle asioille keksitään uusia nimiä ja määritelmiä. Uu det ilmiöt ja asi at löytävät museoihin mm. n ykydokument ointityön myötä .  D igitalisaatio ja globalis aati o ovat muuttaneet ja muuttavat maailmaa ja museotyötä.     Monilla on käsitys, että museoissa säilytetään vain rahallisesti arvokasta ja vanhaa aineistoa ; “vanhoja kippoja ja kuppeja”. Voi olla yllättävää, että museossa voi olla esillä myös kaupasta saatavia, paikallisia tuotteita ja näyttelyissä tarkastellaan vaikkapa vähemmistöjen elämää tai ihmisoikeuksia.  Museoarvo määrittyy siten, miten hyvin aineisto kuvaa erilaisia ilmiöitä ja maailman tapahtumia . Millaista tarinaa esine tai valokuva kertoo ja millaisia muistoja ja tunteita se herättä ä .  Museo-objekti on dokumentti menneestä.  Ennen museoihin kerätt iin harvinaisuuksia ja outoja asioita , nykypäivän museoiden aine i stot pyrkivät esittämään ajankuvaa