Tekstit

Museotyötä Etelä-Karjalan alueella

Kuva
Lappeenrannan museot on Etelä-Karjalan maakunnan alueellinen vastuumuseo, mikä kulttuurihistoriallisen museotoiminnan osalta tarkoittaa sitä, että osana toimintaamme huolehdimme kulttuuriympäristötyö n (mm. muinaisjäännösten suojelun , rakennussuojelun ja korjausrakentamisen) edistämisestä sekä alueellisen museotoiminnan kehittämisestä Etelä-Karjalan alueella . Alueen ei-ammatillisesti toimivien , eli sivutoimisesti tai vapaaehtoisvoimin pyörivien paikallismuseoiden toiminnan ohjaaminen on merkittävä osa alueellisen museotoiminnan kehittämistä. Lappeenrannan museot neuvoo ja opastaa alueen museo toimijoita tarpeen mukaan muun muassa rakennusten korjaamisessa, esineistön luetteloinnissa, säilyttämisessä ja konservoinnissa, sekä näyttelyiden ja yleisötyön suunnittelussa. Lisäksi pyrimme edistämään alueen museoiden näkyvyyttä omassa viestinnässä mme mm. mediatiedotteiden ja someviestinnän kautt a.    Paikallism useot ylläpitävät omia kokoelmiaan ja välittävät niiden kautta ymmär