Millainen paikallismuseo houkuttelee?Isoa osaa Etelä-Karjalan esineellisestä kulttuuriperinnöstä hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Etelä-Karjalan paikallismuseoiden tausta on samanlainen kuin muuallakin Suomessa. Kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämien museoiden kokoelmat ovat pääasiallisesti kerätty 1900-luvun puolivälin jälkeen ja ne kertovat maaseudun historiasta. Vaikka 1970- ja 1980-luvut tuntuivat olevan paikallismuseoiden kulta-aikaa, nykyisin ne vetävät huonosti vierailijoita. Paikallismuseot ovat syntyneet tietystä alasta tai kotiseutunsa historiasta kiinnostuneiden aktiivisten ihmisten harrastuksen tuloksina. Alueellisten muutosten myötä useissa museoissa aktiiviset toimijat alkavat vähetä.

Kesäkaudella 2011 Etelä-Karjalan museossa toteutettiin Paikallismuseot nykyaikaan -hanke, jossa kartoitettiin alueen paikallismuseoiden vahvuuksia, kehittämistarpeita ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Museokierroksella saatujen kokemusten ja vastausten perusteella ideoitiin toimintamalleja paikallismuseoiden avuksi.

Helmikuussa 2012 käynnistyi Paikallismuseot nykyaikaan hankkeen toinen vaihe Elävä Eteläkarjalainen Museoympäristö, jossa edellisessä vaiheessa ideoituja malleja toteutetaan käytännössä. EEMUn tavoitteena on kehittää paikallismuseoista avoimia, eläviä ja toiminnallisia kohteita, jotka houkuttelisivat paitsi matkailijoita myös paikallisia eri alojen harrastajia. Hankkeessa tuetaan niiden ympärillä järjestettäviä tapahtumia, yritystoimintaa sekä kehitetään paikallismuseoiden yhteistyötä paitsi toisten museoiden myös muiden tahojen kanssa.

EEMU-hanketta on aloiteltu nyt kuukauden verran. Organisoimista on ollutkin, koska hankkeessa on tarkoitus ottaa haltuun melko monta osa-aluetta. Suunnitelmana on uudistaa Etelä-Karjalan museoportaalia ja tehdä paikallismuseoille yhteinen esite. Lisäksi aiemmassa vaiheessa ideoituja toimintamalleja toteutetaan käytännössä ja niistä tehdään kirjallisia ohjeistuksia kaikkien kohteiden käyttöön. Mahdollisuuksien mukaan hanke on myös mukana tapahtumissa, joita paikallismuseoihin liittyen järjestetään. 

Hankkeessa etsitään uusia harrastajia paikallismuseoihin ja siksi pyritään yhteistyöhön mahdollisimman monien tahojen kanssa. Jos sinua kiinnostaa harrastaminen paikallismuseossa, ota yhteyttä projektikoordinaattori Anna-Kaisa Ekiin. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(ät)lappeenranta.fi.

Millainen paikallismuseon mielestäsi pitäisi olla?

Kommentit