Päiväkäskyt Suomen Rakuunarykmentille pääsiäisviikolla 1.–6.4.1896

Rykmentissä yksityiskohtaisesti kirjattujen tapahtumien tarkastelun mahdollisti kokoelmasiirron yhteydessä esille tullut nippu päiväkäskyjen suomennoksia Suomen Rakuunarykmentille. Päiväkäskyt on kirjoitettu ennen pääsiäistä 125 vuotta sitten, jolloin pitkäperjantai 2.4. ja pääsiäinen 4.-5.4. on osunut samoille päivämäärille kuin tänäkin vuonna 2021.

Päiväkäskyt olivat Lappeenrannan Lindholmin talon ullakolta osoitteesta Yhdyskatu 10 löytyneessä pienessä pahvilaatikossa muiden vanhojen papereiden joukossa. Todennäköisesti paperit on otettu talteen viimeistään Lindholmin talon purkamisen yhteydessä 1950-1960-luvulla, mutta aivan tarkkaa tietoa ei ole, miten ja milloin laatikko on museolle päätynyt.

Kauppias Lindholmin talo sijaitsi Lappeenrannan keskustassa hotelli Patrian lähellä. Nykyisin samalla paikalla on kerrostalo. Lindholmin talo tunnettiin alun perin niin sanottuna Gripenbergin talona. Aikojen kuluessa se on ollut asuintalona ratsumestari Fritz von Tobiesenille perheineen, samoin piirilääkäri Karl Adolf Hällströmin perheelle, sekä se on tunnettu useiden sukupolvien ajan Lindholmin talona.


Päiväkäsky Suomen Rakuunarykmentille no:96, 5.4.1896 Lappeenrannassa.

Suomen Rakuunarykmentille keväällä 1896 annetut päiväkäskyt kuvaavat elämää rykmentissä sen parhaimpina toimintavuosina.

Suomen Rakuunarykmentistä on tehty useita tutkimuksia, julkaisuja ja artikkeleita. Kirjoituksen tausta-aineistona käyttämäni lähteet ovat: Lappeenrannan museoiden kokoelmahallintajärjestelmä, julkinen kulttuurin ja tieteen hakupalvelu Finna.fi, verkkonäyttelyn ”Hei Hoplaa!” tiedot, artikkeli: Soile Rinno: Ratsuväki ja Lappeenranta Autonomian aikana. Artikkeli on julkaistu teoksessa Kauskilasta kuntaliitokseen. Historiaa ja tarinoita. Etelä-Karjalan museon julkaisusarja nro 21. Lappeenranta. 1999., sekä julkaisu: Castrén, Klaus, Suomen rakuunarykmentti 1889 – 1901. Upseeristo ja siviilivirkamiehistö. Etelä-Karjalan museon julkaisusarja nro 10. 1984.


Suomen Rakuunarykmentin kasarmit kuvattuna Nikolainvalleilta 1890-luvun lopulla. Kuva on samalta ajalta kuin päiväkäskyt.


Ratsumestari von Tobiesenin asuintalo vuonna 1898, Yhdyskatu 10, Lappeenranta. Päiväkäskyt ovat ehkä olleet talossa ratsumestari von Tobiesenin perheen asuessa siinä.


Mutta mitä ovat päiväkäskyt?

Tarkasteltavana olevat päiväkäskyt Suomen Rakuunarykmentille ovat rykmentin komentajan eversti Oscar Theodor Schaumanin antamia päivittäisiä ja yksityiskohtaisia kirjallisia tiedotteita rykmentin asioista ja tapahtumista.

Päiväkäskyt ovat keskenään samanlaatuista paperia ja säilyneet yhdessä nipussa. Ne ovat käsin, mustekynällä sinisellä musteella kirjoitettuja asiakirjoja, joiden leveys on 22 cm ja korkeus 35,5 cm. Asiakirjat muodostuvat keskeltä kahtia taitetuista paperiarkeista ja ne ovat pääosin 2-4 sivuisia. Päiväkäskyissä asiakirjan rakenne on kaikissa yhdenmukainen. Niihin sisältyy viivoilla jaoteltuja otsikointeja ja taulukoita, marginaalit pitkillä sivuilla, numeroituja asioita (#), sekä lopussa olevat allekirjoitukset.

Jokainen päiväkäsky päättyy allekirjoituksiin: ”allekirjoitti Rykmentin komentaja Eversti Schauman,
Suomennuksen oikeaksi todistaa Rykmentin adjutantti Aliratsumestari Gustavson”.



Suomen Rakuunarykmentin komentaja, eversti Oscar Theodor Schauman kuvattuna univormussaan 19.12.1901 Oscaria Sarénin Lappeenrannassa ottamassa käyntikorttikuvassa.


Suomen Rakuunarykmentin adjutantti Aliratsumestari Robert Gustavson kuvattuna 1902 käyntikorttikuvassa paraatipuvussa. Kuvan yläreunassa erillisessä tekstissä mainitaan, että puku olisi vanhaa mallia. -Päiväkäskyjen suomennokset on oikeaksi todistanut Aliratsumestari Gustavson samanlaisella nimikirjoituksella kuin yllä olevassa kuvassa.


Suomen Rakuunarykmentin ratsumestari Friedrich Johannes Paul von Tobiesen kuvattuna vuonna 1900 Oscaria Sarénin Lappeenrannassa ottamassa käyntikorttikuvassa. – Ratsumestari Tobiesenin tiedetään asuneen talossa osoitteessa Yhdyskatu 10, josta päiväkäskyjä sisältävä laatikko on löydetty.


Suomen Rakuunarykmentin kirjurit kuvattuna studiossa vuonna 1893. - Ehkä joku tai useampikin kuvan kuudesta nuorista kirjureista on kirjottanut päiväkäskyjä sanelun mukaan.


Päiväkäskyjen etusivu, tehtävänjakotaulukko ja sisältöä

Etusivulla otsikoiden ja päivämäärien jälkeen ensimmäisessä kohdassa (#1) tehtävänjakotaulukossa ilmoitetaan ”vahdinmuutto” eli vahdinvaihto päivystäjille ja palvelukseen komennetuille, sekä ilmoitetaan tehtävään sopiva puku. Kellon aika vahdinvaihdolle on ollut klo 1 j.p.p. eli kello yksi jälkeen puolen päivän.

Seuraavana etusivulla on taulukkoon merkitty palvelukseen komennetut päivystäjät, vahdit ja lähetit. Taulukon sivulla on pystysarakkeessa kirjoitettu keitä ja kuinka montaa miestä tehtävä koskee: ”upseeria, aliupseeria, jeffreitteri, rakuuna, torvensoittaja, eskadroona”.

Päivittäin rykmentin päivystäjän tehtävä on osoitettu jollekin päiväkäskyssä nimeltä mainitulle upseerille. Aliupseereiden tehtävänä on ollut toimia päivystäjänä ”ruokahuoneelle”, ”sairashuoneelle”, sekä ”päivystäjä aseettomaan komentoon”. Päivystäjäksi saunalle, leipomoon ja pesutuvalle on kelvannut jeffreitteri.

Vahteja on komennettu päivittäin seuraaviin paikkoihin: ”Rykmentin vahtiin, Ruutikellarin vahtiin, Kulkuvahtiin vuorokauden ympäri eri kellonaikoina, yövahtiin upseerirakennuksille, yövahtiin varushuoneelle”.
Lähettejä on tarvittu komentajalle, upseeriklubille, ”päivysupseerille”, kansliaan, ”portille aliupseeriklubin luona”, sekä tulipalon varalle on nimetty Vahtimestari Väätäinen.
Ensimmäisen kohdan (#1) taulukon lopuksi on laskettu yhteen päivän ajaksi tehtäviin määrättyjen miesten lukumäärä.

Etusivun taulukon jälkeen päiväkäskyjen sisältö jatkuu numeroituina kohtina rykmentin päivittäisistä tapahtumista, hallinnollisista asioista sekä taloudenpidosta. Päiväkäskyissä on mainittu henkilöstöä koskevissa asioissa miesten nimiä eriaiheisissa taulukoissa ja laskelmissa, sekä yksityiselämän tapahtumissa, komennuksia, lomia ja lomalta paluita, pysyviä määräyksiä, sekä rangaistuksia. Pystymarginaaleissa on muun muassa seuraavia usein toistuvia otsikoita: ”-Harjoitukset, -Läsnäoloja, -Lomalle, -Parantunut, -Sairastunut, -Maksut, -Vahvistetut, -Määräys, -Luettel., -Siirto, -Lisäys, -Noudatet., -Tarkastus”.

Päiväkäskyissä annetaan määräyksiä harjoituksista ja ratsastusharjoituksista. Niissä on merkintöjä myös hevosten sairastamisista ja parantumisista, esimerkiksi: ”#Sairastunut: Huomataan tänään sairastuneena ruuna toisessa eskadroonassa (nimeltä) Harpuna.”

Taloudenpidosta ja hankinnoista on mainittu muun muassa seuraavia asioita:
- maaliskuun aikana eskadroonittain lämmitykseen käytetyt polttopuut erillisessä taulukossa otsikoituna: ”-Puita: Pölkkyjä, Rullan jätteitä, Koivu hintoja, Mänty hintoja”.
- Eräässä toisessa kohdassa on kirjattu ”maksu sairashuoneen tarpeista.. maksu 50 kg liimaa…maksu lakkitehtailija A.M.Bliitgille Tsarskoje Selossa 170 arkilakista…”.
- maaliskuulta eskadroonien rehutilien tarkistuksessa on mainittu käytettyjen kaurojen, heinien, sammaleen, kauraolkien ja ruisolkien määrä eskadroonittain.
- maaliskuussa on inventoitu myös ampumatarpeiden määrä, kohdassa ”-#Ampumatarpeita”

Olen lopuksi poiminut suorina lainauksina merkintöjä pääsiäisen ajan jumalanpalveluksiin osallistumisesta, sekä ratsastusharjoituksiin liittyen.

Päiväkäsky, Suomennos, Suomen Rakuunarykmentin no:92, 1.4.1896 Lappeenrannassa

-#2 Harjoitukset: ”Huomenna jälkeen puolenpäivän lakkautetaan harjoitukset rykmentissä”.
-#3 Kentällä ratsastus: ”Huomenna klo 9 e.p.p (ennen puolta päivää) tulee koko rykmentille pidettäväksi kentällä ratsastus, jota varten eskadroonien tulee yllämainittuna aikana olla asetettuna maneesin edustalla reservikolonnassa.
Nuoret sotamiehet tulee asettaa eskadrooniensa vasemmalle sivustalle; sekä ratsastuttaa nuoret hevoset erittäin.
Puku: Herroille upseereille päällystakeissa ja miehistölle puoliturkeissa.
Satuloiminen: maneesimuotoon.”

Päiväkäsky, Suomennos, Suomen Rakuunarykmentille no:93, 2.4.1896 Lappeenrannassa

-#2 Harjoitukset: ”Huomenna Pitkänä Perjantaina lakkautetaan harjoitukset rykmentissä”.
-#3 Jumalan (palvelus): ”Huomenna Pitkänä Perjantaina klo 10 e.p.p pidetään rykmentin kirkossa Suomalainen Jumalanpalvelus ja H. P. ehtoollisen jakaminen, mihin aikaan eskadroonien tulee lähettää Jumalanpalvelukseen haluavat komennuskunnissa. Järjestystä valvomaan sinne määrätään Aliratsum. (mestari) von Julin”
-#4 Noudatettavaksi: ”Kreikkalaiskatolilaista uskontoa tunnustavan miehistön tulee tänään klo 5 ½ kokoontua ensimmäisen eskadroonan edustalle, josta rakuunan ensimmäisessä eskadroonassa Stefan Spiridonoffin johdolla mennäksensä kirkkoon kuulemaan Herran Pyhiä kärsimyksiä ja huomenna klo 2 1/2 päivällä Kristuksen hautausta kuvailevan vaatteen ulostuonnille.
Puku: tänään: tavallinen päällystakeissa ja arkilakeissa, vaan huomenna päällystakeissa ja karvalakeissa sinisen vyön kanssa.”

Päiväkäsky, Suomennos, Suomen Rakuunarykmentille no:94, 3.4.1896 Lappeenrannassa

-#2 Harjoitukset: ”Huomenna lakkautetaan harjoitukset rykmentissa, paitsi ratsastusta”
-#6 Parannet. annoks.: ”Herrojen eskadroonan päällikköjen tulee Pääsiäispyhän johdosta huomenna illalla ja ensimmäisenä sekä toisena Pääsiäispäivänä ravita miehistöä parannetulla rualla ja kahvilla vehnäsen kanssa.”

Päiväkäsky, Suomennos, Suomen Rakuunarykmentille no:95, 4.4.1896 Lappeenrannassa

-#2 Harjoitukset: ”Huomenna Sunnuntaina ja Ylihuomenna maanantaina lakkautetaan harjoitukset rykmentissa”
-#3 Jumal. palvel. ”Huomenna klo 10 aamulla tulee rykmentin ruokasalissa pidettäväksi Suomalainen Jumalanpalvelus, mihin aikaan eskadroonien tulee lähettää halulliset Jumalanpalvelukseen komennuskunnissa. Järjestystä sinne valvomaan määrätään Kornetti Danér.
-#4 Jumal. palvel. ”Kreikkalaiskatolilaista uskontoa tunnustavan miehistön tulee tänään klo 11 illalla kokoontua ensimmäiseen eskadroonaan, mistä komennossa rakuunan ensimmäisestä eskadroonassa Stefan Spiridonoffin johdolla mennäksensä kirkkoon aamujumalanpalvelukseen.
Puku: näyttämyspuku päällystakeissa”

Päiväkäsky, Suomennos, Suomen Rakuunarykmentille no:96, 5.4.1896 Lappeenrannassa

-#2 Jumal. palvel. ”Huomenna klo 10 aamulla tulee rykmentin kirkossa pidettäväksi ruotsalainen Jumalanpalvelus, minne eskadroonien tulee määrättynä aikana lähettää halulliset Jumalanpalvelukseen komennuskunnissaan. Järjestystä valvomaan määrätään siellä Aliratsumestari Blomquist”.
-#3 Lisäys: ”Lisäyksenä 7 #:n päiväkäskyssä rykmentille no 74 tulee lähettää rykmentin saarnaajan valmistettaviksi Herran P ehtoolliselle myöskin vielä nuori sotamies nuoremman luokan aseeton käsityöläinen Taavetti Hänninen.”


Vuosien takaiset terveiset Suomen Rakuunarykmentistä välitti,


Riikka Jäväjä
konservaattori
Lappeenrannan museot
























Kommentit