Etelä-Karjalan museon kulttuuriympäristötiimi tutuksi

Sanasta “museotyö” monille tulee kenties ensimmäisenä ja tutuimpana mieleen museoiden näyttelytoiminta. Museotyö pitää kuitenkin sisällään hyvin monenlaisia tehtäviä näyttelyiden rakentamisen lisäksi. Tässä postauksessa esittelemme Etelä-Karjalan museon kulttuuriympäristö- ja aluemuseotyötä tekevät työntekijät: rakennustutkijat, arkeologin ja maakuntatutkijan. 


Maisema, jossa on puita, laidun ja puurakennus. Kuvattu kesällä.
Maaseudun perinnemaisemat ovat monin paikoin katoamisvaarassa, kun vanhat talousrakennukset ovat jääneet vaille käyttöä eikä laiduntavia eläimiä ole. Kuva: Noora Gherghel 2020.


Uusi museolaki tuli voimaan 1.1.2020, minkä jälkeen alueelliset vastuumuseot korvasivat aiemmat maakuntamuseo- ja aluetaidemuseo -nimikkeet Suomessa.  Uudistetun museolain myötä Lappeenrannan museoista (Etelä-Karjalan museo ja Lappeenrannan taidemuseo) tuli Etelä-Karjalan alueellinen vastuumuseo. Me toimimme asiantuntijana oman maakuntamme kulttuuriperintöä koskevissa asioissa ja samalla linkkinä Museoviraston suuntaan.  

Alueellisena vastuumuseona meillä on kolme tehtävää: alueellisen museotoiminnan edistäminen (1), kulttuuriympäristötyö (2) ja alueellinen taidemuseotehtävä (3).  

Museomme maakunnallisia tehtäviä ovat Etelä-Karjalan museolla aikaisemmin hoitaneet pääasiassa maakuntatutkija ja rakennustutkija sekä taidemuseon puolella aluetaidemuseotutkija. Uuden museolain myötä pääsimme vahvistamaan museon henkilökuntaa kahdella uudella jäsenellä: arkeologilla ja toisella rakennustutkijalla. Näin rakennustutkijoista, arkeologista ja maakuntatutkijasta muodostui Etelä-Karjalan museon kulttuuriympäristötiimi, joka hoitaa kulttuuriympäristötyötä ja alueellisen museotoiminnan edistämistyötä.   

Seuraavassa avaamme hieman kulttuuriympäristötiimin jäsenten työnkuvia. Oheisista linkeistä voit lisäksi käydä lukemassa tarkemmin tiimin jäsenistä heidän itse kertominaan. 


Neljä ihmistä rakennuksen sisäänkäynnin edessä.
Kulttuuriympäristötiimi Ratsuväkimuseon edustalla helmikuussa 2021. Vasemmalta: Tuija Välimaa, Noora Gherghel, Esa hertell ja Sinikka Myyrä. Kuva: Tuomas Nokelainen.


Rakennustutkijat tekevät asiantuntijatyötä rakennussuojelun parissa Etelä-Karjalan alueella. Rakennustutkija toimii kulttuuriympäristöarvojen asiantuntijana. Työnkuvaan kuuluu muun muassa lausuntojen antaminen kaavoituksessa sekä rakennus- ja purkamisluvissa, rakennusinventointi, -dokumentointi ja muu selvitystyö, korjausneuvonta sekä apu rakennusperintöavustuksiin liittyvissä asioissa. Jos esimerkiksi tarvitset neuvoa suojellun rakennuksesi korjaamisessa, voit olla yhteydessä rakennustutkijaan.  

Näistä linkeistä pääset lukemaan rakennustutkijoiden Noora Gherghelin ja Tuija Välimaan esittelyt: 

Noora Gherghelin esittely ja Tuija Välimaan esittely


Arkeologi vastaa maakunnan arkeologisen kulttuuriperinnön suojelusta ja antaa kiinteitä muinaisjäännöksiä koskevia viranomaislausuntoja, jotka ohjaavat myös kaavoitus-, maankäyttö- ja rakennustöitä. Arkeologi antaa myös neuvontaa ja tietopalvelua maakunnan muinaisjäännöksiin liittyvissä asioissa. Arkeologi tekee yhteistyötä rakennustutkijoiden kanssa muun muassa lausuntotyössä. 

Voit tutustua arkeologi Esa Hertelliin tarkemmin tästä linkistä: Esa Hertellin esittely


Maakuntatutkija tekee yhteistyötä Etelä-Karjalan paikallismuseoiden ja yhdistysten kanssa. Maakuntatutkija edistää maakunnan museotyötä. Työnkuvaan kuuluu paikallismuseoiden opastaminen käytännön museotyön tekemisessä ja sen myötä yhteisen kulttuuriperinnön säilyttämisessä. Maakuntatutkija ohjaa myös Museovirastolta saatavien paikallismuseoavustusten käyttöä. 


Tästä linkistä pääset katsomaan, mitä maakuntatutkija Sinikka Myyrä kertoo työstään: 

Sinikka Myyrän esittely


  

Salpalinjaan tutustuminen käynnissä syksyllä 2020; Juvolan tykkipatteri Lemillä.
Kuva: Noora Gherghel.

  

Kulttuuriympäristö on ihmisen toiminnan muovaamista maisemista, rakennetuista ympäristöistä ja arkeologisesta perinnöstä muodostuva kokonaisuus. Kulttuuriympäristöissä näkyy ihmisen vaikutus luontoon. Lue lisää kulttuuriympäristöistä Museoviraston verkkosivuilta: https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto 

Museoviraston verkkosivuilta löytyvät myös Suomen kaikki alueelliset vastuumuseot tehtävineen: https://www.museovirasto.fi/fi/museoalan-kehittaminen/tietoa-suomen-museoista/alueelliset_vastuumuseot


Rakennustutkija Sini Saarilahden kirjoittamassa blogissa kerrotaan kulttuuriympäristötiimin tutustumisretkestä Parikkalaan kesällä 2020: Museon kulttuuriympäristötiimi Parikkalassa


Teksti: Sinikka Myyrä

Kuvat: Noora Gherghel ja Tuomas Nokelainen


 

Kommentit